<< späť

Katarína VrškováJuraj Vidéky


>> réžia obradu našej svadby v PDF (219 kB). jedná sa o obrad bez svätej omše.
>> výber čítaní v PDF (119 kB). v prípade konania sv. omše treba prípadne konzultovať s kňazom (najmä ak je omša s nedeľnou platnosťou).

>> výber žalmov v PDF (56 kB). samozrejme je potrebné zosúladiť s čítaniami obradu.

Na svadobný obrad resp. omšu je možné použiť nasledovné žalmy:

>> napokon popis čepčenia nevesty okolo polnoci tiež v PDF (88 kB) podľa našej svadby a jednej ďalšej svadby.